Bonte Psychologie

IK BEN VRIJ

Stel jezelf eens voor dat je helemaal vrij bent. Want als jij vrij bent wat doe jij dan?

Stel je voor dat je een blanco bladzijde bent, waar je zelf op kunt tekenen en schrijven.
Veel van ons willen dat zijn, maar zijn het niet.

We horen nog de stem van onze vader of moeder van alles vinden van wat we doen.
Of we horen nog de stem van ‘de maatschappij’ of van God of iets anders groots buiten onszelf. Misschien herken je dat wel, dat je aan jezelf merkt dat je jezelf niet helemaal vrij voelt in het maken van je keuzes. Terwijl je dat natuurlijk wel bent!

Een van die dingen die je kan gebruiken om te leren vrij te zijn is weten welke kernwaarden voor jou belangrijk zijn. Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld, en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Kernwaarden hoef je niet te bedenken, maar alleen maar te ontdekken. Ze zitten namelijk al in je. Misschien zit er een laagje stof overheen en vergeet je ze soms in de dagelijkse drukte, maar ze zitten er wel: ze maken wie je bent. Als je die helder hebt, worden veel keuzes ineens makkelijker. Je wilt namelijk alleen nog maar ‘ja’ zeggen tegen dingen die binnen je kernwaarden vallen. Zo niet: dan is het mooi voor iemand anders!

Waardenoefening

Wil jij ook leren welke waarden bij je passen?

Kies uit onderstaande kernwaarden de 10 voor jou belangrijkste kernwaarden. Pak 10 ‘geeltjes’ of stukjes papier en schrijf iedere kernwaarde op 1 apart papiertje.

Leg nu de 1e kernwaarde neer en vergelijk deze met de 2e kernwaarde. Als je moest kiezen tussen deze twee, welke zou dat zijn? Leg deze vervolgens bovenaan. Pak nu de volgende kernwaarde en vergelijk deze met de kernwaarden die je al hebt liggen totdat je een top 10 hebt van de voor jouw belangrijkste kernwaarden. Deze top 10 is jouw waardenperspectief, met de belangrijkste waarden bovenaan.

Waardenoverzicht.    
       
Aandacht Eerlijkheid Macht Stabiliteit
Aanpassen Empathie Milieubewust Structuur
Acceptatie Enthousiasme Mindful Tactvol
Afwisseling Erkenning Moed Tevredenheid
Altruïsme Excelleren Nauwkeurigheid Toewijding
Ambitieus Familie Nederigheid Traditie
Assertiviteit Flexibiliteit Nieuwsgierigheid Trouw
Attent Gastvrijheid Nut Uitdaging
Authenticiteit Geduld Ontspanning Veiligheid
Autonomie Gelijkwaardigheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid
Avontuurlijkheid Georganiseerd Openheid Verbeelding
Balans Gezag Oprechtheid Verbinding
Behulpzaamheid Gezelligheid Optimisme Verdraagzaamheid
Bekwaamheid Gezondheid Originaliteit Vergeving
Bemoedigend Groei Passie Vertrouwen
Bescheidenheid Hoffelijkheid Plezier Verwondering
Beschermen Hoop Plichtsgetrouw Vriendschap
Betrokkenheid Hulpvaardigheid Praktisch Vrijgevigheid
Betrouwbaarheid Humor Professionaliteit Vrijheid
Bewustzijn Ijverig Rationaliteit Waardering
Bijdragen Innovatief Rechtvaardigheid Warmte
Comfort Integriteit Respect Wederkerig
Compassie Intimiteit Roem Welvaart
Compromis Inzet Romantiek Wijsheid
Creativiteit Inzicht Rust Zelfbeheersing
Dankbaarheid Kennis Samenwerking Zelfkennis
Discipline Kracht Schoonheid Zelfwaardering
Dienstbaarheid Kunst Seksualiteit Zinvolheid
Diepgang Kwaliteit Sociaal Zorgzaamheid
Doelgerichtheid Leiderschap Solidariteit  
Duurzaamheid Liefde Spanning  
Eenvoud Loyaliteit Spiritualiteit  

Bovenstaande lijst met 125 waarden, is natuurlijk geen definitieve lijst! Laat je ook vooral niet tegenhouden door deze lijst, als je met waarden wilt gaan werken die hier niet staan vermeld. De lijst is puur bedoeld ter
illustratie en inspiratie.

 

 

Schuiven naar boven