Bonte Psychologie

Praktische zaken

Neem contact op voor een eerste gesprek. We kunnen dan de mogelijkheden voor coaching, therapie of training bespreken waarbij we ingaan op vraag, doel en tijdsduur.

Gesprekken kunnen plaatsvinden in mijn eigen praktijkruimte in Rosmalen die door klanten als rustig en sfeervol wordt ervaren. Maar als je daar prijs op stelt kunnen de gesprekken ook op de bedrijfslocatie of zelfs telefonisch plaatsvinden.

 

Tarieven & Betaling

Zakelijk
Werkgevers kunnen bij mij terecht voor re-integratiebegeleiding, coaching, training, advisering.

Voor begeleiding van een medewerker maak ik graag een offerte op maat op basis van een gezamenlijk intakegesprek met de medewerker en met de werkgever.

Particulier

  • Psychosociale begeleiding is per uur € 95,-;  (Dit is vrijgesteld van BTW)
  • Coaching /loopbaanbegeleiding is per uur € 95,- excl. BTW

Betaling
Na iedere sessie stuur ik je digitaal de factuur van dat gesprek. Je kunt ter plekke contant betalen of het bedrag overmaken.

Annulering
Wij willen u erop attenderen dat, indien u verhinderd bent, U uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren dient af te melden. Voor een afspraak op een maandag houden wij de vrijdag tot 14.00 uur aan als afmelddag. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, ga ik de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Geen vergoedingsmogelijkheid

Er is geen vergoeding mogelijk via een verzekeraar. 
De voordelen hiervan zijn: geen eigen riscio / geen verwijzing nodig / geen uitwisseling patiëntgegevens/ geen wachtlijst. Lees hieronder de toelichting.

Toch hoeft een traject bij mij niet veel meer te kosten dan bij vergoeding uit het basispakket. Bij een BIG-psycholoog wordt je verplichte eigen risico van €385 per jaar aangesproken. Bij mij hoef je je eigen risico niet aan te spreken. 

Mijn gesprekstarief voor particulieren is €95. Dit zijn gesprekken van een uur (i.p.v. 45 min.). Voor het geld dat je anders aan eigen risico kwijt zou zijn heb je dus al 4 volledige uren. Veel klachten zijn in relatief korte tijd aan te pakken.

Doordat je geen aanspraak maakt op vergoeding uit de basisverzekering heb je nog een aantal andere voordelen: 

  • Voor gesprekken bij mij heb je géén verwijzing van de huisarts nodig.
  • Geen uitwisseling patiëntgegevens: Verzekeraars verlangen een diagnose zodat ze vast kunnen stellen welke behandeling passend is en wat daarvoor vergoed gaat worden (DBC). Dat betekent dat er diagnostische gegevens met een verzekeraar uitgewisseld moeten worden. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Bovendien ontstaat daardoor de verleiding om een klacht/diagnose zwaarder aan te zetten zodat (voldoende) vergoeding binnen bereik komt. Uitwisseling van diagnostische informatie met anderen uit financiële overwegingen is bij mij niet nodig.

Vergoeding werkgever

Vaak is je werkgever bereid om je tegemoet te komen in de kosten voor coaching of deze volledig te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de onderneming. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Psychologische begeleiding /coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

 

Schuiven naar boven